aneb, co jsem kdy navštívil a co jsem tam našel, když jsem ještě sbíral (jenom) šutry.....
K tomu něco o mých dalších, nyní převažujících sběratelských aktivitách, o historii, fabrikách, kaktusech, starém skle a tak.....
Jablonné nad Orlicí, správně spíše Mistrovice, neboť lom se nachází v katastru této obce. Jedná se v podstatě o moji "domovskou" lokalitu, nachází se 4 km od mého bydliště...

Činný stěnový kamenolom s přilehlými drtiči slouží k výrobě drceného kameniva. Předmětem těžby je hlavně "žula", tedy granodiorit, tvořící jádro lomu, obklopené pestrou směsí dalších hornin, především amfibolitem a různými břidličnatými pararulami až svory.  V nadloží je i glaukonitický pískovec. 

Naproti přes koleje a řeku, se nachází ještě další velký lom, obsahující i jámový, zatopený. V současnosti nečinný, zakonzervovaný...

Květen 09 - prudká změna. Na mistrovickém lomu přidali jedno patro a vytvořili asi dvouhektarovou skrývku. Takže - prudký nárůst činnosti, zatím teda nevím proč, neb celé spodní patro je zaplněno horami štěrku. A zatím taky bez valných novinek v oblasti mineralogie. Nalezeno pouze velké množství břidlicovité horniny, prosycené povlaky pyritu. A něco málo kalcitových celistvých žilek v okrajích žuly, zcela bez krystalů. Rovněž v nových těžbách již není granátický svor ani hornina s Ca-stilbitem.

Ještě prudší změna nastala v protějším lomu, kde byla obnovena těžba a to v grandiózním rozsahu, neb se jim dokonce podařilo zrušit jámový zatopený lom, což jsem ještě nikde neviděl... Zatím bez průzkumu, protože pracují velmi nepravidelně, ale vytrvale a skoro stále...

mapa

mapa

Jablonné-geomapa

Jablonné-geomapa

Činný lom Mistrovice

Činný lom Mistrovice

Činný lom, v pozadí starý

Činný lom, v pozadí starý

Starý lom

Starý lom

Starý lom zatopený

Starý lom zatopený

Kalcit do dutinky

Kalcit do dutinky

Stilbit-Ca

Stilbit-Ca

Stilbit-Ca v grafitické břidlici

Stilbit-Ca v grafitické břidlici

Laumontit+hematit-spekularit

Laumontit+hematit-spekularit

1
lanšperk západ a ústí.jpg
jedla
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one